തുലാവാവ്

2021-11-01T21:22:39-05:30

തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ തുലാവാവ് നവംബർ 4 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 5മണി മുതൽ തീർഥക്കരയിൽ ബലിയിടീൽ ആരംഭിക്കും

തുലാവാവ്2021-11-01T21:22:39-05:30

സർപ്പബലി

2020-12-08T00:14:05-05:30

സർപ്പബലി 2020 ഡിസംബർ 6 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ ആചാര്യൻ: ബ്രഹ്മശ്രീ. പുതുക്കുളം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി രാവിലെ 8ന് സർപ്പക്കാവിൽ നൂറും പാലും നൂറുംപാലും, സർപ്പബലി മുതലായവ വഴിപാടായി നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നേരത്തെ വിവരം അറിയിക്കുക വഴിപാട് ബുക്കിംഗ് അന്വേഷണങ്ങൾ ☎️04852831071 09207732152 Online booking www.keralakashi.org https://online.keralakashi.org/pooja-booking Google pay number 9995010774

സർപ്പബലി2020-12-08T00:14:05-05:30
Go to Top