ഐതിഹ്യം – കേരളകാശിയിലെ തീർത്ഥക്കര

2023-05-14T08:58:55-05:30

പരദുഃഖപരിഹാരശ്രമത്തോളം ശ്രേഷ്ഠമായ ഈശ്വരാരാധന ഇല്ലതന്നെ. ഇതു വ്യക്തമാക്കിത്തരുന്ന ഒരു ഐതിഹ്യം നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാം. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്ത് ആനിക്കാടുള്ള തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐതിഹ്യമാണിത്. കാശീ യാത്രയ്ക്കു പുറപ്പെട്ട രണ്ടു പേർ. മോക്ഷം തേടിയാണവരുടെ യാത്ര. കാടുകളും മേടുകളും പുഴകളും താണ്ടിയാണവരുടെ സഞ്ചാരം.. കാശീവിശ്വനാഥദർശനാനന്ദമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നതിനാൽ യാത്രാക്ഷീണമൊന്നും ഇവരെ തെല്ലും അലട്ടിയില്ല. എത്രയും വേഗം കാശീവിശ്വനാഥസന്നിധിയിലെത്തുക എന്ന ചിന്തമാത്രമേയുള്ളൂ മനസ്സിൽ. അപ്പോഴാണ് അവരാക്കാഴ്ചകണ്ടത് .മൃതപ്രായയായ ഒരുപശു വഴിയിൽ കിടക്കുന്നു. ശരീരമാസകലം വ്രണങ്ങൾ. അതിൽ ഈച്ചയുംപുഴുക്കളും. ശരീരം അനക്കാൻ [...]

ഐതിഹ്യം – കേരളകാശിയിലെ തീർത്ഥക്കര2023-05-14T08:58:55-05:30

തീർത്ഥോത്സവം 1198 Report

2023-01-10T19:15:21-05:30

തീർത്ഥോത്സവം Live Stream ചെയ്ത വീഡിയോകൾ മുഴുവൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Playlist -ൽ ലഭ്യമാണ്. https://youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfOVaSWDyv3g-rNaarImC3wUZD തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രവുമായും സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Whatsapp community group -ൽ അംഗമാകുമല്ലോ. https://chat.whatsapp.com/EAOXwj42GUTHPs2Q1HBYbn താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Website, whatsapp number എന്നിവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. വാട്ട്സ്ആപ്പ് 9207732152 Website: keralakashi.org Sanathanaschool.com Concluding Report തീർത്ഥോത്സവം 1198 ആനന്ദാനുഭവമായി മാറിയ തീർത്ഥോത്സവത്തിനു ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം മൂവാറ്റുപുഴ കേരളകാശി തിരുവുംപ്ലാവിൽ [...]

തീർത്ഥോത്സവം 1198 Report2023-01-10T19:15:21-05:30

തീർത്ഥോത്സവം : ശ്രീമദ്ഭാഗവതജ്ഞാനസത്രവും അക്കിത്തഭാഗവതപാരായണവും സമൂഹലക്ഷാർച്ചനയും

2023-01-10T19:16:51-05:30

തീർത്ഥോത്സവം Live Stream ചെയ്ത വീഡിയോകൾ മുഴുവൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Playlist -ൽ ലഭ്യമാണ്. https://youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfOVaSWDyv3g-rNaarImC3wUZD തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രവുമായും സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Whatsapp community group -ൽ അംഗമാകുമല്ലോ. https://chat.whatsapp.com/EAOXwj42GUTHPs2Q1HBYbn താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Website, whatsapp number എന്നിവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. വാട്ട്സ്ആപ്പ് 9207732152 Website: keralakashi.org Sanathanaschool.com Concluding Report തീർത്ഥോത്സവം 1198 ആനന്ദാനുഭവമായി മാറിയ തീർത്ഥോത്സവത്തിനു ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം മൂവാറ്റുപുഴ കേരളകാശി തിരുവുംപ്ലാവിൽ [...]

തീർത്ഥോത്സവം : ശ്രീമദ്ഭാഗവതജ്ഞാനസത്രവും അക്കിത്തഭാഗവതപാരായണവും സമൂഹലക്ഷാർച്ചനയും2023-01-10T19:16:51-05:30

തീർത്ഥോത്സവം@കേരളകാശി

2023-01-10T19:18:24-05:30

തീർത്ഥോത്സവം Live Stream ചെയ്ത വീഡിയോകൾ മുഴുവൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Playlist -ൽ ലഭ്യമാണ്. https://youtube.com/playlist?list=PLqLVgQPkfOVaSWDyv3g-rNaarImC3wUZD തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രവുമായും സനാതന സ്കൂൾ ഓഫ് ലൈഫുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ തുടർന്നും ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Whatsapp community group -ൽ അംഗമാകുമല്ലോ. https://chat.whatsapp.com/EAOXwj42GUTHPs2Q1HBYbn താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന Website, whatsapp number എന്നിവ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. വാട്ട്സ്ആപ്പ് 9207732152 Website: keralakashi.org Sanathanaschool.com Concluding Report തീർത്ഥോത്സവം 1198 ആനന്ദാനുഭവമായി മാറിയ തീർത്ഥോത്സവത്തിനു ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം മൂവാറ്റുപുഴ കേരളകാശി തിരുവുംപ്ലാവിൽ [...]

തീർത്ഥോത്സവം@കേരളകാശി2023-01-10T19:18:24-05:30

ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണവും  ലക്ഷാർച്ചനയും

2021-12-13T08:15:55-05:30

കേരള കാശി എന്നു പ്രസിദ്ധമായ ആനിക്കാട് തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാളായ ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ വർഷവും നടത്തിവരാറുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവത സപ്താഹയജ്ഞം ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ചടങ്ങ് മാത്രമായി ഒരു മുറ ഭാഗവത (മൂലം) പാരായണത്തോടെ ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2021 ഡിസംബർ 13 തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 6 മണിക്ക് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമജപത്തോടെ ഭാഗവത പാരായണം ആരംഭിക്കും. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണത്തിന് ബ്രഹ്മശ്രീ. കുറിച്ചി ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണ ശർമ്മ ആചാര്യത്വം വഹിക്കും. 19 ന് ഞായറാഴ്ച [...]

ശ്രീമദ് ഭാഗവത പാരായണവും  ലക്ഷാർച്ചനയും2021-12-13T08:15:55-05:30

സർപ്പബലിയും അഷ്ടമി ദർശനവും

2021-11-25T08:15:19-05:30

ആനിക്കാട് തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ ആയില്യത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടത്തിവരാറുള്ള സർപ്പബലി നാളെ പുതുക്കുളം വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിയുടെ മുഖ്യ കാർമികത്വത്തിൽ നടക്കും. വൈകുന്നേരം ദീപാരാധനയ്ക്കു ശേഷം ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കും. രാവിലെ എട്ടിന് സർപ്പക്കാവിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും നൂറുംപാലും വഴിപാടും ഉണ്ടാകും. വൃശ്ചികത്തിലെ അഷ്ടമിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അഷ്ടമി ദർശനം 27 ന് രാവിലെ 5.30 ന് നടക്കും. തുടർന്ന് വിശേഷാൽ പൂജകൾ, 9 ന് മഹാക്ഷീരധാര, നവകം, പഞ്ചഗവ്യം അഭിഷേകം, 10.30 ന് ഗൗരിശങ്കര പൂജ എന്നിവ ഉണ്ടാകും.

സർപ്പബലിയും അഷ്ടമി ദർശനവും2021-11-25T08:15:19-05:30

ആനന്ദലഹരീപാരായണവും ഭാരതീപൂജയും 

2021-10-24T09:23:14-05:30

മൂവാറ്റുപുഴ ആനിക്കാട് തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ആനന്ദലഹരീപാരായണവും ഭാരതീപൂജയും നടന്നു. സൗന്ദര്യലഹരീ ഉപാസനാ മണ്ഡലിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാവിലെ 9 നു നടന്ന  ആനന്ദലഹരീ പാരായണത്തിൽ  ആനന്ദലഹരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യലഹരിയുടെ ആദ്യ 41 ശ്ലോകങ്ങളാണ്  പാരായണം ചെയ്തത് . ആനന്ദലഹരിയിൽ  ആദരണീയ ഉത്തമ കെ. നമ്പൂതിരി ജഗദംബികയുടെ മഹിമാഭാഷണം നടത്തി . തുടർന്ന് 10 മണിക്ക് സൗന്ദര്യലഹരി ഉപാസനാ മണ്ഡലിയുടെ നവരാത്രിക്കാല ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ ലഹരിയുടെ ഭാഗമായി ഡോ. എടനാട് രാജൻ നമ്പ്യാർ അവതരിപ്പിച്ച  ചാക്യാർ കൂത്ത്.നടന്നു. 11:30  [...]

ആനന്ദലഹരീപാരായണവും ഭാരതീപൂജയും 2021-10-24T09:23:14-05:30

നവരാത്രി ആചരണം ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ 15 വരെ

2021-10-06T15:02:39-05:30

നവരാത്രി ആചരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ആനിക്കാട് തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആണ്ടുതോറും നടത്തിവരാറുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള നവരാത്രി വ്രതാചരണ പദ്ധതി, ദുർഗാഷ്ടമി പൂജവെയ്പ്, മഹാനവമി, വിജയദശമി പൂജയെടുപ്പ്, വിദ്യാരംഭം മുതലായവ 2021 ഒക്ടോബർ 7 വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ 15 വെള്ളിയാഴ്ച വരെയുള്ള തീയതികളിൽ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്തുന്നതാണ്. നവരാത്രി ആരംഭം- ഒക്ടോബർ 7 പൂജവയ്പ് ഒക്ടോബർ 13 വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക്. മഹാനവമി വിശേഷാൽ പൂജകൾ, ആയുധപൂജ, ഒക്ടോബർ 14  വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 7 മുതൽ 9 :30 [...]

നവരാത്രി ആചരണം ഒക്ടോബർ 7 മുതൽ 15 വരെ2021-10-06T15:02:39-05:30

ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ & മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉദ്ഘാടനം

2021-10-06T09:30:04-05:30

കേരള കാശി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ മൂവാറ്റുപുഴ ആനിക്കാട് തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഓൺലൈൻ പോർട്ടലും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും പ്രവർത്തന സജ്ജമാവുകയാണ്. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രവിശേഷങ്ങൾ അറിയുന്നതിനും വഴിപാടുകൾ ക്ഷേത്ര കൗണ്ടറിൽ ചെയ്യുന്നതു പോലെ തന്നെ ബുക്കു ചെയ്യുവാനും 24   മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധിക്കും. മേൽപറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം  2021 ഒക്ടോബർ മാസം പത്താം തീയതി രാവിലെ 10 മണിക്ക് പ്രശസ്ത സിനിമ സംവിധായകൻ ശ്രീ. മേജർ രവി ഓൺലൈൻ ആയി നിർവഹിക്കും. [...]

ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ & മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉദ്ഘാടനം2021-10-06T09:30:04-05:30

പിതൃതർപ്പണപ്രസിദ്ധമായ കേരളകാശി.

2021-10-02T06:06:19-05:30

നിത്യവും പിതൃതർപ്പണം നടത്തുവാൻ സൗകര്യമുള്ള കേരളത്തിലെ അപൂർവം ക്ഷേത്രസങ്കേതങ്ങളിലൊന്നാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള ആനിക്കാട് ഗ്രാമത്തിലെ കേരളകാശി എന്നറിയപ്പെടുന്ന തിരുവുംപ്ലാവിൽ മഹാദേവക്ഷേത്രസങ്കേതം. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ള കാശീതീർത്ഥം പ്രവഹിക്കുന്ന തീർത്ഥകരയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ. എല്ലാദിവസവും രാവിലെ 6 മണി മുതൽ 9:30 വരെ യുള്ള സമയത്ത് ക്ഷേത്രേശ കുടുംബമായ ആനിക്കാട്ടില്ലത്തെ ഇളയതാണ് തീർത്ഥക്കരയിലെ പിതൃകർമ്മങ്ങൾക്കു പൗരോഹിത്യം വഹിക്കുന്നത്. കടവിൽ ബലിയുടെ രീതിയിയിലാണ് (അരിപ്പിണ്ഡം) സാധാരണബലി നടത്തിവരുന്നത്. മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നവർക്കു ആവശ്യപ്രകാരം ഉണക്കൽ വച്ച് ബലിയും നടത്തിക്കൊടുക്കാറുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നമസ്ക്കാരം, തിലഹവനം, [...]

പിതൃതർപ്പണപ്രസിദ്ധമായ കേരളകാശി.2021-10-02T06:06:19-05:30
Go to Top